Dragi practicanți Qigong

2024 este primul an al unei noi perioade, care va dura 20 de ani. Este și Anul Dragonului, care înseamnă "putere".

Ne vom confrunta cu noi provocări. Le vom face față cu atitudini noi.

Datorită nouă, lumea va fi mai frumoasă. Pe măsură ce ne schimbăm noi, și lumea se va schimba.

Astfel, am o dorință pentru voi: ziua și fapta bună. Faceți-o pas cu pas, fără a vă aștepta la răsplată - un zâmbet, un cuvânt bun, o intenție bună, etc.

Făcând asta, veți fi mai sănătoși și cu bunăstare, mai fericiți și înțelepți.

Master Lin Kai Ting

Dear Qigong Practitioners

2024 is the first year of a new era which will last 20 years. It is also The Year of the Dragon, which means "power".

We will face new challenges with our new attitudes.

Because of us, the world will be more beautiful. As we change ourselves, the world will be changed.

So, I have a wish for you: one day, one good deed. Do it bit by bit, without expecting reward - a smile, a kind word, a good intention etc.

By doing so, you will be healthier, wealthier, happier and wiser.

Master Lin Kai Ting