CONDIȚIILE DE BAZĂ PENTRU PARTICIPAREA LA STAGIU ȘI EXAMENE:

 • aspirantul sau trainerul trebuie să fie membru activ al uneia dintre asociaţiile de Qigong ale Federaţiei Naţionale de Qigong din România (cu Adeverință de membru)
 • prezentarea actelor necesare pentru participarea la examen
 • participarea prealabilă la cel puţin un curs de iniţiere în Qigong sub conducerea Maestrului şcolii (un curs de 7 sau 9 zile)
 • înscrierile la Evaluari & Avizare Traineri se fac numai online, în mod separat, din contul personal QilinGong

ACTELE NECESARE

PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII:

Înainte de examenul online din 5 noiembrie – trimiteți pe e-mail, începând din 10 octombrie 2022:

 • adeverinţă de la asociaţie din care să reiasă că sunteți membru şi ați achitat cotizaţia la zi
 • 1 foto 3x4 în format digital
 • acordul GDPR (numai dacă nu l-ați trimis anterior)

La sosire, la locul de desfășurare

 • declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate, în termen de valabilitate
 • adeverință medicală (eliberată cu max. 2 luni înainte de data începerii examenelor)

PENTRU ASPIRANȚI:

 • adeverinţă de la asociaţie din care să reiasă că este membru şi are achitată cotizaţia la zi
 • copie act de identitate
 • 5 foto (patru foto 3x4 şi una 2x3)
 • cerere pentru a deveni trainer, aprobată de asociaţia de Qigong a cărei membru sunteți
 • curriculum vitae
 • scrisoare de intenţie (de ce doresc să devin trainer de Qigong?)

PENTRU TRAINERI - Jiao Lian 2 Ji și 3 Ji:

 • adeverinţă de la asociaţie din care să reiasă că sunteți membru şi aveți achitată cotizaţia la zi
 • copie act de identitate
 • raport de activitate (se vor menționa numărul de cursuri predate, numărul total de cursanți, precum și frecvența cu care a fost condusă practica la sală)
 • 5 foto (patru foto 3x4 şi una 2x3)
 • carnetul de trainer

Notă: Este necesar ca trainerii să aibă achitată la zi cota de 20% către FNQR!

CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU CERTIFICAREA TRAINERILOR:

 • în urma promovării examenului și a obținerii cel puțin a nivelului 3 Ji, pentru a fi acreditat ca trainer federal, este necesară semnarea Acordului cu trainerul
 • condiția absolut necesară pentru a obţine nivelul Jiao Lian 2 Ji (și, totodată, pentru a deveni trainer de gradul 2 Ji) este ca, în prealabil, să fi participat la cel puţin un curs pentru avansaţi. În caz contrar, calificativul maxim care poate fi obţinut este cel de Jiao Lian 3Ji.