În cazul renunţării la curs se va rambursa suma achitată minus comisioanele bancare, dacă aceasta este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de începerea cursului. După această dată se va rambursa suma achitată mai puţin 20%.
În caz de forţă majoră vă rugăm să îl contactaţi pe Eugen Boldea: 0729 499 649.

Un Qi excelent!