Versiunea romana  English version  German version
HomeQigongMasterActivitatiArticolecomunitate qilingongFederatiaInscrieri onlineContact

Stagiu & Examene Traineri

Proba  teoretică               Proba practică                        Acte necesare

 

Condiţiile minime pentru participarea la stagiu şi examene, sunt:

 • participarea prealabilă la cel puţin un curs de iniţiere în qigong sub conducerea Maestrului şcolii
 • aspirantul sau trainerul trebuie să fie membru activ într-una dintre asociaţiile de qigong ale Federaţiei Naţionale de Qigong din România
 • prezentarea  Actelor  necesare  pentru participarea la examen.

Examenul constă dintr-o probă scrisă (examen de teorie) şi o probă practică.  În urma promovării examenului și a obținerii cel puțin a nivelului 3 Ji, pentru a fi acreditat ca trainer federal este necesară semnarea Acordului cu Trainerul

Re Examinarea constă în susținerea unei singure probe: proba practică. La aceasta au dreptul numai  trainerii activi.

 • Trainerii activi, adică cei care și-au îndeplinit îndatoririle asumate prin semnarea Acordului cu Trainerul  (susținerea a cel puțin patru cursuri de sală în ultimul an - atât Jiao Lian 2 Ji , cât și cei 3 Ji), precum și o activitate intensă în conducerea practicii în săli, vor susține numai proba practică, respectiv ReExaminare.
 • Trainerii, indiferent de nivel, care nu și-au îndeplinit îndatoririle asumate prin semnarea Acordului cu Trainerul , precum și persoanele care au nivelul 4 Ji, 3 Ji, sau 2 Ji, însă nu sunt traineri vor susține examenul integral (proba teoretică & practică)
 • Aspiranții vor susține examenul integral (proba teoretică & practică).

Atentie  Proba teoretica este eliminatorie.

 

Subiectele pentru proba teoretică sunt alese din materia ce face obiectul cursului de initiere în qigong.

În cadrul probei practice se testează următoarele tehnici qigong (baremuri pentru nivelul 2 Ji):

 • Mişcările de Mobilitate
 • Colectarea energiei cu ajutorul palmei
 • Roteste Stalpul Cerului
 • Zhuang-ul Degetelor Sabie (30 min în poziţie medie- pt. aspiranti, 45 min - pt. trainerii activi)
 • Colectarea energiei cu mişcări asemănătoare Larvei
 • Palma care se ridică pentru a ajuta energia să fie emisă prin sunet (108 ori)
 • Tragerea de energie (La Qi Fa)
 • Baterile Qigong & Baterea Mainilor (Camaşa de Fier)
 • Masajul Spatelui
 • Exercitiul pt reglarea coloanei vertebrale
 • Shuai Shou (de 2000 de ori)
 • Brocardul în 8 secţiuni
 • Yi Jin Jing
 • Cele Sase Sunete pentru Longevitate
 • Qigong-ul vibrator
 • Metoda secreta de deschidere a Micului Circuit Ceresc
 • Meditaţie

Atentie  Pentru a obţine  nivelul “Jiao Lian 2 Ji” este absolut necesar ca în prealabil să fi participat la cel puţin un Curs pentru  Avansaţi.  În caz contrar, calificativul maxim care poate fi obţinut, este cel de “ Jiao Lian 3 Ji

Acte necesare pt Examene

ASPIRANŢI

 • Adeverinţă de la Asociaţie din care să reiasă că este membru şi are achitată cotizaţia la zi
 • Copie Act Identitate
 • 3 Foto (două foto 3x4 şi una 2x3)
 • Cerere  pt a deveni trainer aprobată de Asociaţia de Qigong al cărui membru este
 • Curriculum Vitae
 • Scrisoare de Intenţie (de ce doresc să devin Qigong Trainer)

TRAINERI  -  Jiao Lian 2 Ji și 3 Ji

 • Adeverinţă de la Asociaţie din care să reiasă că este membru şi are achitată cotizaţia la zi
 • Copie Act Identitate
 • Raport de Activitate pentru perioada de la ultimul stagiu de Examene și până în prezent
 • 3 Foto (două foto 3x4 şi una 2x3)
 • Carnetul de Trainer

Federaţia Naţională de Qigong din România.

Termeni & conditiiseparatorPolitica de confidentialitate separator Despre noi separator Qigong separator QilinGong separator Contact