Versiunea romana  English version  German version
HomeQigongMasterActivitatiArticolecomunitate qilingongFederatiaInscrieri onlineContact

 

Dragi prieteni,                                                       Fisa impozit 2%           Fisa impozit 2%

 

Conform legii, ca persoană fizică plătitoare de impozit pe venitul global sau de impozit pe salarii, aveţi posibilitatea să dispuneţi potrivit voinţei voastre de o parte minimă din impozitele datorate, dându-le destinaţia dorită.

De aceea, în măsura în care nu aţi dat cotei de 3,5 % din impozitul net anual o altă destinaţie, puteţi să afectaţi această cotă de impozit pentru sponsorizarea Federaţiei Naţionale de Qigong din România, urmând ca sumele astfel obţinute să fie folosite pentru îndeplinirea scopurilor pe care federaţia noastră şi le-a propus.

Data limită până la care se pot depune formularele mai sus amintite la unităţile fiscale de care aparţineţi este 25 mai 2022.

  •   Cum să procedez?

Pentru aceia care aţi dori să faceţi sponsorizări potrivit celor de mai sus, specificăm următoarele:

             - în cazul alocării de 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii se completează formularul fiscal 230, în fapt o cerere privind destinaţia sumei, care se depune personal la Administraţia Fiscală de care apartineți cu adresa de domiciliu sau se trimite prin poștă cu confirmare de primire;

             - dacă doriți să împărțiți această sumă (3,5% din impozit) mai multor entități nonprofit pentru a le susține, este necesar sa completați și Anexa (adică pag 2 - “Anexă nr.... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat"). Se completează procentul pe care doriți să il virați fiecăreia dintre entitățile non-profit

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 3,5% din impozit. Va fi calculata de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

  •   Detalii bancare federaţie:

             În situaţia în care aţi ales să sponsorizaţi Federaţia Naţională de Qigong din România, vă informăm că Federaţia are contul bancar deschis la Banca Românească – Sucursala TITAN, cod IBAN  RO62 BRMA 0870 0211 5290 0002, iar CIF 14720273

 

Vă mulţumim.

Planeta QilinGong

 

 

.

Federaţia Naţională de Qigong din România.

Termeni & conditiiseparatorPolitica de confidentialitate separator Despre noi separator Qigong separator QilinGong separator Contact