CONDIȚIILE DE BAZĂ PENTRU PARTICIPAREA LA STAGIU ȘI EXAMENE:

 • participarea prealabilă la cel puţin un curs de iniţiere în qigong sub conducerea Maestrului şcolii;
 • aspirantul sau trainerul trebuie să fie membru activ într-una dintre asociaţiile de qigong ale Federaţiei Naţionale de Qigong din România (Adeverință de membru);
 • prezentarea actelor necesare pentru participarea la examen.

ACTELE NECESARE

PENTRU TOȚI:

Înainte de examenul online – trimise pe e-mail

 • adeverinţă de la asociaţie din care să reiasă că este membru şi are achitată cotizaţia la zi;
 • 1 foto 3X4 în format digital;
 • acordul GDPR (numai dacă nu l-ați trimis anterior).

La sosire, la locul de desfășurare

 • declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;
 • adeverință medicală (eliberată cu max. 2 luni înainte de data începerii examenelor);
 • chestionar epidemiologic completat și semnat.

PENTRU ASPIRANȚI:

 • adeverinţă de la asociaţie din care să reiasă că este membru şi are achitată cotizaţia la zi;
 • copie act de identitate;
 • 5 foto (patru foto 3x4 şi una 2x3);
 • cerere pentru a deveni trainer, aprobată de asociaţia de qigong al cărui membru este;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de intenţie (de ce doresc să devin trainer de qigong?).

PENTRU TRAINERI - Jiao Lian 2 Ji și 3 Ji:

 • adeverinţă de la asociaţie din care să reiasă că este membru şi are achitată cotizaţia la zi;
 • copie act de identitate;
 • raport de activitate (se vor menționa numărul de cursuri predate, numărul total de cursanți, precum și frecvența cu care a fost condusă practica la sală);
 • 5 foto (patru foto 3x4 şi una 2x3);
 • carnetul de trainer.

Notă: Este necesar ca trainerii să aibă achitată la zi cota de 20% către FNQR!

CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU CERTIFICAREA TRAINERILOR:

 • în urma promovării examenului și a obținerii cel puțin a nivelului 3 Ji, pentru a fi acreditat ca trainer federal, este necesară semnarea Acordului cu trainerul;
 • condiția absolut necesară pentru a obţine nivelul “Jiao Lian 2 Ji” (și, totodată, pentru a deveni trainer de gradul 2 Ji) este ca, în prealabil, să fi participat la cel puţin un curs pentru avansaţi. În caz contrar, calificativul maxim care poate fi obţinut este cel de Jiao Lian 3Ji.