Versiunea romana  English version  German version
HomeQigongMasterActivitatiArticolecomunitate qilingongFederatiaInscrieri onlineContact

Dao şi De

Qigong ţine de metodele tradiţionale chinezeşti de însănătoşire. El permite vindecarea afecţiunilor, întărirea corpului, precum şi mărirea sensibilităţii percepţiilor, dezvoltă gândirea şi cunoaşterea; prin urmare, este şi o activitate intelectuală şi culturală. O serie de filozofi, precum daoiştii Lao Zi şi Zhuang Zi, oameni de ştiinţă, medici ai antichităţii Hua Tuo, Zhan Zhunqin, Zhan Qinyue au practicat qigong sau au dat informaţii detaliate despre tehnicile acestuia. Mulţi dintre ei au atins o înaltă măiestrie în qigong.

În trecut, cei care atingeau măiestria, acordau o importanţă deosebită autoperfecţionării morale. S-au păstrat, din timpuri străvechi, expresii de tipul: "încrederea şi credinţa sunt baza practicii"; "morala este mama practicii asupra sinelui"; "practica se înalţă pe morală, morala este izvorul practicii".

Anticii considerau că De - moralitate, virtute - are două semnificaţii. În înţeles extins, De semnifică manifestarea legii cosmosului, morala ocupându-se cu problemele care se referă la întreaga natură, începând cu substanţa primordială cea mai fină, având energii şi legi specifice. În sens restrâns, De se referă la legile comportării omului. Morala determină relaţiile interumane corecte în viaţa comunităţii. Ele au nu numai un caracter social, dar sunt şi sub influenţa obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale. Diferite comunităţi, clase sociale, naţiuni au diferite cerinţe faţă de morală. Dar există şi cerinţe comune cum ar fi: trebuie să ne iubim patria, să ne iubim familia, să lucrăm cu sârg, să fim sinceri şi simpli, drepţi şi buni.

Dao înseamnă calea în viaţă.

De ce practicantul de qigong trebuie să cultive Dao (calea în viaţă) şi De (morala)? Aceasta se datorează legilor specifice ale practicii qigong. Primul punct în practica qigong, indiferent de şcoala şi tehnicile folosite, este "intrarea în starea de linişte şi relaxare", deoarece numai pătrunzând într-o asemenea stare şi lăsând la o parte gândurile egoiste, se poate beneficia de mişcarea qi-ului adevărat în vindecarea bolilor şi întărirea corpului.

Din punct de vedere fiziologic, intrarea în starea de linişte şi relaxare are un efect inhibitor asupra scoarţei cerebrale. În acest mod, scoarţa cerebrală controlează scăderea activităţii centrilor cerebrali. Astfel, informaţia şi energia se adună în focarele de excitaţie a zonelor dureroase, care se micşorează şi dispar, determinând ruperea cercului vicios patologic. În acest fel se realizează autoreglarea până la lichidarea focarelor de infecţie. Numai prin pătrunderea în starea de linişte se poate realiza adevărata semnificaţie şi importanţă a practicii. Doar atunci practica devine efectivă, deoarece cu cât pătrundem mai profund în această stare, cu atât are loc o inhibare şi o îndepărtare de conştiinţa "cerului posterior" (aici prin "cer posterior" se înţelege tot ceea ce s-a dobândit în timpul vieţii, iar "cerul anterior" este legat de calităţile naturii adevărate, primordiale, ale omului). Numai atunci se poate manifesta conştiinţa proprie a omului, a "cerului anterior", adică adevărata conştiinţă, înţelepciune şi energie, pe care trebuie să le cultivăm şi să le eliberăm. După apariţia capacităţilor latente este necesară o foarte bună stare psihică pentru menţinerea lor. Dacă Dao şi mai ales De - moralitatea, virtutea, nu sunt educate şi cultivate la un nivel suficient de înalt, atunci este foarte dificil să intrăm în starea de linişte. Chiar dacă se obţine liniştea, aceasta nu va dura prea mult, va fi foarte dificil s-o menţinem şi prin urmare nu poate fi vorba despre o reală practică de qigong.

În consecinţă, cultivarea căii în viaţă - Dao şi a moralităţii - De nu sunt numai o cerinţă a culturii sociale, ci sunt o precondiţie a practicii qigong.

Federaţia Naţională de Qigong din România.

Termeni & conditiiseparatorPolitica de confidentialitate separator Despre noi separator Qigong separator QilinGong separator Contact